Biz – Siz – Onlar

"Biz" sabit değil, akışkan ve değişken. Değişime ama aynı anda manipülasyona açık. Toplum koca bir pasta ise onu onlarca farklı biçimde dilimlemek mümkün. Yeni bir dilimleme ile daha geniş, daha çoğulcu bir "Biz" yaratmak ve uyum içinde yaşamayı becermek zor ama mümkün.…

Yeniler